Polityka prywatności

Polityka prywatności

 • Pliki cookies zwane także „ciasteczkami” są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy).Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
 • Niniejsza strona internetowa www.skuteryelektryczne.pl oraz wszystkie jej podstrony korzystają z plików cookies wyłącznie w celach statystycznych.
 • Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.skuteryelektryczne.pl i jej podstron, istnieje możliwość określenia warunków przechowywania oraz warunków uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, w szczególności możliwość całkowitego wyłączenia ich obsługi.
 • W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies należy odpowiednio skonfigurować oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania niniejszej strony internetowej www.skuteryelektryczne.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania lub kontaktując się z jego dostawcą.
 • Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.skuteryelektryczne.pl i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.


W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) “RODO” informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych użytkowników sklepu Bili Bike.eu jest BILI GAMES Krystian Biliński ul. Strażacka 77A Gorzów Wielkopolski NIP: 858 139 99 98, (dalej: “sklep www.skuteryelektryczne.pl „). Dane kontaktowe: adres e-mail: info@bilibike.eu
 • Sklep www.skuteryelektryczne.pl przetwarza dane osobowe w celach:
 1. świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika w sklepie www.skuteryelektryczne.pl Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 2. sprzedaży produktów oferowanych przez sklep www.skuteryelektryczne.pl – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 3. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklep www.skuteryelektryczne.pl. – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sklepu www.skuteryelektryczne.pl – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną
 5. wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować pod adres e-mail: info@bilibike.eu
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sklepem www.skuteryelektryczne.pl
 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 • Odbiorcami danych osobowych będą:
 1.  podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne sklepu www.skuteryelektryczne.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością sklepu www.skuteryelektryczne.pl. – podmioty świadczące usługi dostawy produktów
 2. PayPro SA z siedzibą ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87
 3. podmiot świadczący usługi płatności on-line. – ROHLIG SUUS Logistics SA ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa NIP 1230993241
 4. podmiot świadczący usługi transportu
 • Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sklepu www.skuteryelektryczne.pl z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Informacja o plikach Cookies. Sklep www.skuteryelektryczne.pl korzysta z cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze Użytkownika przeglądającego zawartość sklepu www.skuteryelektryczne.pl. i korzystającego w jego ramach z oferowanych usług.
 • Podmiotami zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu www.skuteryelektryczne.pl pliki cookies jest Administrator sklepu www.skuteryelektryczne.pl oraz: – Google Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://policies.google.com/privacy; – Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone, Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności tego administratora kliknij tu: https://www.facebook.com/policy.php; – Podmioty wymienione są administratorem danych osobowych zawartych w plikach cookies w rozumieniu RODO.
 • Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Informacje zawarte w przechowywanych w urządzeniach Użytkowników plikach cookies, są wykorzystywane w następujących celach: – analizy zachowań Użytkowników w sklepie www.skuteryelektryczne.pl co umożliwia Serwisowi dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb danego Użytkownika – cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania ze sklepu www.skuteryelektryczne.pl przez Użytkowników, dostosowania i optymalizacji sklepu www.skuteryelektryczne.pl do potrzeb Użytkowników oraz innych osób korzystających ze sklepu www.skuteryelektryczne.pl, tworzenia statystyk oglądalności podstron sklepu www.skuteryelektryczne.pl, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania sklepu www.skuteryelektryczne.pl.
 • W sklepie www.skuteryelektryczne.pl. wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania ze sklepu www.skuteryelektryczne.pl. i zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane w urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze sklepu www.skuteryelektryczne.pl przez określony czas lub do momentu ich usunięcia.
 • Dane pochodzące z plików cookie, będą przechowywane w zależności od rodzaju plików: na czas korzystania ze sklepu www.skuteryelektryczne.pl (pliki sesyjne), do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych, lub odwołania przez Użytkownika zgody
Scroll to Top